ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

HALFETİ

HALFETİ RESİMLER
HALFETİ FOTOĞRAFLAR
HALFETİ MANZARALAR
HALFETİ GÖRÜNTÜLER
HALFETİ TANITIM
HALFETİ ÇÖL KERTENKELELERİ
HALFETİ FISTIK
HALFETİ ŞANLIURFA HALFETİ


HALFETİ İLÇE TARİH
Halfeti Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.
M.Ö.855 yılında Asur kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. 

Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını vermişlerdir. Süryaniler ise Kal’a Rhomeyta ve Hesna the Romaye adlarını kullanmışlardır.

 Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kal’at-ül Rum adı takılmıştır. II. yüzyılda Bizanslıların eline geçince bu kez Romaion Koyla adını almıştır.

1280 yılında Beysari komutasındaki Memluk ordusu tarafından kuşatılmış, sonuç alınamayınca şehirdeki Hıristiyan mahalleleri beş gün süreyle yağmalandı. 1290 yılında bu kez Memluk Sultanı Eşref tarafından feth edildi.

 Ve son kez Memlükler tarafından tamir edilen şehre Kal’at-ül Müslimin adı verildi. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara geçen şehir, zamanımızda da kullanılan Urumgala ve Rumkale adlarını alarak 1954 yılında ilçe haline getirilmiştir.

Halfeti ilçesinin il merkezine uzaklığı 120 Km’dir. Yukarı Göklü adlı bir kasabası 35 köyü ve 34 mezrası vardır. 2000 yılı Genel Nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 33 bin 467′ dir. ( İlçe nüfusu 2 

bin 608, Köy nüfusu 30 bin 859 ) Arazisinin büyük çoğunluğu Birecik Barajı suları altında kaldığından ilçenin yeni yerleşim alanı olarak Karaotlak bölgesi tesbit edilip ilçe yeniden inşa edildi, Konutlar sahiplerine teslim edildi.Şu anda , eskihalfeti denen , bir kısmı sular altında kalmış bölge , yavaş yavaş turistik bir bölgeye dönüşüyor.
Halfeti’nin eski bir tarihe sahip olduğu bilinmekle birlikte Romalılar öncesine ait bilgiler yetersizdir. Ancak yakınındaki yerleşim yerleri ile aynı tarihe sahip olduğu sanılmaktadır.

Buna göre yöre, MÖ.2000’lerde Hititlerin ve Asurluların hakimiyetine giren yöre MÖ.612’de Babillerin sınırları içerisinde kalmıştır. Daha sonra Medler ve Persler yöreye egemen olmuş, Büyük İskender’in MÖ.332’de Anadolu’daki Pers hakimiyetine 

son vermesinden sonra Urfa yöresi ile birlikte Birecik de Makedonya Krallığının egemenliği altına girmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra Seleukoslar yöreye hakim olmuş, bunu Osrhoene Krallığı izlemiştir.

Halfeti’nin bilinen ilk tarihi Romalılar tarafından Ekamia adı ile kurulduğudur. Roma’nın 395’te ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma (Bizans) sınırları içerisinde kalmış, 

Bizanslılar ile Sasaniler arasında sık sık el değiştirmiştir. Bizanslılar döneminde Romaion Koyla adı ile anılmıştır. Yöre MS.640 yılında Arap istilasına uğramış, 661 yılında Emevilerin, 750’de Abbasilerin hakimiyeti altına girmiştir.

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçuklular buraya kadar uzanmıştır (1087). Daha sonra Eyyubiler ve Selçuklular arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Moğol istilasına uğrayan yöre, 1280 yılında Beysari komutasındaki Memluk ordusu Halfeti’yi kuşatmış, ele geçirememiş ancak yağmalamıştır. 

1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfeti’yi yeniden ele geçirmiş ve Kal’at-ül Müslimin adını verilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1517) sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.


HALFETİ İLÇE COĞRAFYA

İlçe Şanlıurfa ilinin Kuzeybatısını oluşturmaktadır.
Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,Yavuzeli ve Nizip ilçeleri, Kuzeyinde

Adıyaman iline bağlı Besni ilçesi,Doğusunda Bozova, Güneyinde ise Birecik ilçesi bulunmaktadır.
Yüzölçümü 646 Km2 dir.
Rakım 525 Metredir.
37 derece - 15/37-52 Enlem ve boylam dereceleri arasında yer alır.

İlçe merkezinin Fırat sahili yeşil bir kıyı şeridi şeklindedir.
Sahilden itibaren en geniş yerde 200 metreden sonra sarp kayalıklar başlar.

İlçe merkezi bu kıyı şeridi üzerinde ve sarp kayalıkların yamacında kurulmuştur.
İlçe arazisinin,(381.000) dekarlık bölümü ekilebilir niteliktedir.
Bu alanın (191.000) dekarı Antep fıstığı,bağ ve az miktarda olmak üzere zeytin ağaçlan ile kaplıdır.

Kalan kısımlarda hububat ekimi yapılır.
İlçe arazisinin ekilebilir alanlar dışındaki bölümü,taşlık ve kıraç bir görünüm arzeder.

Yağışın yeterli olduğu yıllarda, küçük baş hayvan beslenmesinde elverişli bir bitki örtüsü bu görüntüyü önemli ölçüde değiştirir.İlçenin Güneyin de bulunan Yeşilözen, Fıstıközü, Bulaklı ve Kavaklıca köylerinde sulu tarım yapılmasına

HALFETİ İLÇE İKLİM
elverişli bir arazi yapısı görülür. İlçenin iklimi Fırat nehrinin etkisiyle bir mini klima oluşturur.
Akdeniz iklimi karakteri gösterir.

Isı yazın en sıcak günlerde gölgede 40 güneş de 50 derecedir.
Kış aylarında en fazla eksi 5 dereceye düşmektedir.
Kar yağışı pek nadir rastlanan olaydır.
Don olayı da çok nadir olarak gerçekleşmektedir.
İlçenin en önemli akarsuyu Fırat nehridir. Bulaklı köyünden çıkarak Bulaklı,Kavaklıca ve

Birecik Ayran kasabasından geçerek Fıraf'a karışan Arş pınarı, ilçe merkezindeki başpınar,
Çekem Mahallesinde bulunan süt pınarı ve Gözeli köyünde bulunan Göze pınarı belli başlı akarsulardır.

Fıstıközü köyünde bulunan kaynak suyu ile de, Fıstıközünde sulu tarım yapılabilmektedir.
Tanm suları 250-300 metre derinliktedir. Ancak yapılan sondaj çalışmaları sonucunda,bu
derinliklerde dahi bol su elde edilmemekte,ortalama 3 litre/ sn civarında verime ulaşılmaktadır.
Ekilebilir nitelikteki alanlar bağ ve Antep fıstığı ile kaplıdır.

HALFETİ İLÇE EKONOMİ
İlçede sanayi gelişmemiştir. Küçük çaplı un değirmenleri ve briket imalathaneleri dışında tesis mevcut değildir.
Bu durumun nedeni, birikimlerin talep azlığı nedeniyle,ilçe sınırları içerisinde değerlendirilmeyip Birecik ilçesive özellikle Gaziantep iline yatırılmasıdır. Bu durum küçük sanat kollarının da ölmesine yol açmıştır.
Soğuk demircilik,marangozluk, ayakkabıcılık,oto tamirciliği gibi çalışma dalları dahi canlılık göstermekten uzaktır.Bölgede en çok yetiştirlilen tarım ürünlerinden biri de fıstıktır.HALFETİ FISTIĞI
TARIM : İlçe ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
Toplam ekilebilir arazinin % 98 inin kuru % 2 sinde sulu ziraat yapılmaktadır. Kuru ziraatın başlıca ürünleri 

Buğday,Arpa,Mercimek,Antepfıstığı, bağ ve zeytin teşkil etmektedir.arazilerinin taşlı ve engebeli olması ve arazilerin küçük parçalar halinde bulunması makineleşme düzeyini düşürmektedir.


HALFETİ İLÇE NÜFUS
2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 39.861 kişidir. Bu toplam nüfusun 9.609 kişi ilçe merkezinde, 5.982 kişi Yukarıgöklü kasabasında, 3.184 kişi Argıl Kasabasında ve 21.086 kişi diğer köylerde yaşamaktadır..Bu duruma göre nüfusun %24,10'nu ilçe merkezinde, %15'i Yukarıgöklü kasabasında % 8'i Arğıl kasabasında %52,9'u da diğer köylerde yaşamaktadırlar. Toplam Nüfus aşağıda listelenmiştir.
Bazı Merkezlerin Nufüs Sayım BilgileriMERKEZ Sayım
HALFETİ MERKEZ 9.609
YUKARI GÖKLÜ KASABASI 5.982
ARGIL KASABASI 3.184
AŞAĞI GÖKLÜ 1.882
ALTINOVA KÖYÜ 519
BALABAN KÖYÜ 631
BEYBURCU KÖYÜ 141
BOZYAZI KÖYÜ 937
BULAKLI KÖYÜ 282
ÇAKALLI KÖYÜ 527
ÇEBEKOĞLU KÖYÜ 208
DERGİLİ KÖYÜ 1.408
DURAK KÖYÜ 556
ERİKLİ KÖYÜ 217
FISTIKÖZÜ KÖYÜ 715
GÖZELİ 915
GÜLAÇAN 727
GÜNECE 442
GÜRKUYU 1.273
HİLALLI 722
KALKAN 1.139
KAVAKLICA 38
KAYALAR 525
KURUGÖL 1.203
MACUNLU 528
ORTAYOL 845
ÖMERLİ 595
ÖZMÜŞ 840
SAVAŞAN 286
SAYLAKKAYA 817
SALMANLI 1.015
SIRATAŞLAR 850
SÜTVEREN 886
TAVŞANÖREN 303
TOPLAM 39.861